Klimatmärkning luncher
Vilken lunch väljer du, och varför är det viktigt? Genom ett unikt samarbete har en mastersstudent, forskare och kårrestaurangen på Chalmers hittat ett sätt att räkna ut och visualisera matens klimatpåverkan – och minskat växthusgasutsläppen orsakade av lunchrestaurangen med en fjärdedel.

Klimatmärkningen av lunchmaten har tagits emot mycket positivt av både restauranggäster och av kökspersonal. Gästerna har påverkats att välja gröna alternativ i större utsträckning. För Kårrestaurangens del har man valt att fortsätta med märkningen, samt tagit lärdom av vad mätningarna visat och utefter resultaten gjort menyerna mer klimatvänliga. Detta bland annat genom att sluta köpa in nötkött från delar av världen där utsläppen är särskilt stora.

Hela artikeln kan du läsa här

För mer information kontakta:

Florentine Brunners, 0704-041402, florentine.brunner@live.at

David Bryngelsson, doktor, Energi och miljö, Chalmers, 031-772 31 06, david.bryngelsson@chalmers.se

Marcus Danielsson, vice vd för Chalmers konferens och restauranger, 031-772 39 21, marcus.danielsson@chalmerskonferens.se

capture