KÅRRESTAURANGEN
Priser (ordinarie/gästkort/kårkortspris):
Classic Vegan: 85/78/70 kr
Classic Kött: 85/78/70 kr
Classic Fisk : 85/78/70 kr
Inga menyer tillgängliga

 

 

Inga menyer tillgängliga
Inga menyer tillgängliga
Priser (ordinarie/gästkort/kårkortspris):
Dagens: 70/65/60 kr
Veckans: 70/65/60 kr
Inga menyer tillgängliga
Priser (ordinarie/gästkort/kårkortspris):
Express: 55/55/50 kr
Express - Vegan: 53/53/48 kr
Inga menyer tillgängliga
newslatter