KÅRRESTAURANGEN
Priser (ordinarie/gästkort/kårkortspris):
Veckans Sallad: 80/73/65 kr
Express: 70/63/55 kr
Classic Vegan: 80/73/65 kr
Classic Kött: 80/73/65 kr
Classic Fisk : 80/73/65 kr
Inga menyer tillgängliga

 

 

Inga menyer tillgängliga
Inga menyer tillgängliga
Priser (ordinarie/gästkort/kårkortspris):
Dagens: 65/60/55 kr
Veckans: 65/60/55 kr
Inga menyer tillgängliga
Priser (ordinarie/gästkort/kårkortspris):
Express: 50/50/45 kr
Express - Vegan: 50/50/45 kr
Inga menyer tillgängliga