Tack för din förfrågan!
Vi kommer att behandla den så snart vi kan och återkomma till dig.

I samband med att du skickar en förfrågan via vår hemsida kommer vi att registrera de personuppgifter du lämnar till oss i vårt bokningssystem, förutom uppgifterna kring själva beställningen. Vi använder dessa för att kunna kommunicera med dig gällande din förfrågan/beställning.

Alla personuppgifter avidentifieras i vårt system sex månader efter att din bokning är genomförd, avslutad och betald eller efter din senaste kontakt med oss.

Vi sparar din epost-adress för att på ett sparsamt och hänsynsfullt sätt informera dig kring förändringar, nyheter och erbjudande vi har kring de produkter och tjänster du beställt av oss. Detta då vi tror att den informationen kan gynna dig.

Du kan när som helst kontakta oss om du vill att vi avregistrerar de personuppgifter du lämnar och vi inte behöver under pågående affärsrelation.

Vi lämnar inte ut personuppgifterna till någon tredje part förutom de myndigheter vi har en skyldighet mot. Har du frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta: support@chalmerskonferens.se

Om du anser att vi missbrukar/missbrukat dina personuppgifter så kontakta Datainspektionen. Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.

Kontakt

Bokningen

031-772 39 50
bokning@chalmerskonferens.se

newslatter