I linje med vårt hållbarhetsarbete har vi nu satsat på att ta fram en helt ny take awaybox – en flergångslåda. 

 

Här kan du lära dig mer om hur vår nya take-awaybox fungerar.  
Läs mer här!

 

Tack för att du hjälper oss i vårt miljöarbete!

newslatter