POLICY AV PERSONUPPGIFTER OCH HUR VI HANTERAR COOKIES

Behandling av personuppgifter inom Chalmers Studentkårs Restaurang AB, org.nr. 556547-2973 och Chalmers Studentkårs Restaurang Lindholmen AB org.nr. 556789-8894.

Denna dag, 2018-05-01, har följande policy upprättats för Chalmers Studentkårs Restaurang AB och Chalmers Studentkårs Restaurang Lindholmen AB.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund, samarbetspartner eller anställd hos oss. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra medlems- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det. Detta gör du genom att meddela oss personligen eller per mail till support@chalmerskonferns.se

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser för dig som medlem och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Titel
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Gäst- Kårkortsnummer
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vår försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor. När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du skriver in dig som studerande vid Chalmers tekniska högskola
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss
 • Uppgifter tillhandahållna av samarbetspartners vilka vi tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med

 

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Chalmers Studentkårs Restaurang AB och Chalmers Studentkårs Restaurang Lindholmen AB är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Dina uppgifter kommer att lagras för ovan angivna ändamål och kommer sparas för framtida kontakter med dig rörande dina engagemang inom Chalmers Studentkårs Restaurang AB och Chalmers Studentkårs Restaurang Lindholmen AB.

Cookies (Kakor)

Vi använder oss även av Google Analytics för att förbättra vår service, användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används. Vår webbplats använder cookies och liknande tekniker.

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen.

Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas automatiskt om besökaren. Personlig information som besökaren själv registrerar, sparas i syfte att optimera användarupplevelsen och för att Chalmers Konferens & restauranger ska kunna anpassa kommunikationen efter varje användares unika intressen.

En sessionskaka som används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig info sparas och kakan förfaller när webbläsaren stängs.

Spårmärkning (brödsmulor)

För att göra det enklare för dig att veta var du är någonstans på vår webbplats använder vi oss av spårmärkning. Detta för att du enkelt skall kunna komma tillbaka till den sidan du just var på.

HANTERA COOKIES

Om ni inte vill att webbplatsen lagrar cookies på er dator eller mobila enhet kan ni ändra inställningar i webbläsaren. Ni kan justera inställningarna så att ni får en varning innan vissa cookies sparas.  Ett annat alternativ är att justera inställningarna så att webbläsaren inte accepterar de flesta cookies. Tänk på att webbplatsen kanske inte fungerar ordentligt om ni inte vill acceptera några cookies.

Vill du ha hjälp med att stänga av cookies i din webbläsare finns hjälpavsnitt nedan:

 

Har du frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter, eller vill att vi raderar dina personuppgifter vänligen kontakta:  avreg@chalmerskonferens.se

 

Kontaktperson

Marcus Danielsson

Personuppgiftsansvarig
031-772 39 21
avreg@chalmerskonferens.se

newslatter