GÄSTKORT

Gästkortet är kostnadsfritt, ger dig förmånliga rabatter samt möjlighet att betala i våra snabbkassor! Du kan registrera ett kort på någon av våra Servicecenter för Gästkort (se nedan). Kortet kan därefter användas i alla våra enheter. För att få rabatt på ditt kort krävs det att kortet är laddat med pengar, vilket du gör smidigt på nätet via mobilen och Swish, där kan du även se ditt saldo, dina tidigare transaktioner och få digitala kvitton! Du kan även ladda ditt kort i en av våra bemannade kassor.

Registrera ett nytt kort & börja ladda på nätet
För att teckna ett nytt kort behöver du besöka en av nedan Servicecenters för gästkort. Du kommer att behöva registrera din epost adress dit en aktiveringslänk sänds, sen är du redo!

Ladda smidigt med Swish
När du laddar på nätet sker det via Swish, under en övergångsperiod behöver du logga in på sidan med din mobil där du har SWISH installerat. Vi kommer senare utveckla så du kan ladda även i en webbläsare på din dator.

Har du frågor
Om du har frågor kring våra gästkort vänligen se våra länkar till höger eller  kontakta vår support.

 

NEDAN KORT GÄLLER SOM GÄSTKORT I VÅRA ENHETER!

Dataskyddslagen 

Vi värnar om din integritet och du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter och vi utgår från gällande dataskyddslagstiftning.
Du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser som kund hos oss. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Samtycke
I och med att du registrerar ditt kort så samtycker du till att vi registrerar dina personuppgifter enligt nedan. Du kan välja att använda ditt kort utan personuppgifter genom att ladda ditt kort i någon av våra kassor. I de fall du väljer att inte registrera kortet medför det att vi inte kan spärra ditt kort om du förlorar det.

 Vilka uppgifter?
I samband med att du laddar/registrerar ditt kort så registrerar vi ditt namn och mejladress i vårt kassasystem.
Vi använder personuppgifterna för att kunna skicka kvitto vid laddning, kontoutdrag, spärra kortet om du förlorar det samt för att kommunicera information som kan vara dig till nytta som kortinnehavare (såsom förändrade öppettider, nya eller förändrade enheter kopplade till kortet). Vi lämnar inte ut personuppgifterna till någon tredje part förutom de myndigheter vi har en skyldighet mot.

Vem har tillgång till personuppgifterna?
Personuppgifterna behandlas bara av de anställda som behöver tillgång till dem för att kunna utföra arbetet i kundrelationen med dig.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Uppgifterna sparas i 5 år från det du sist nyttjade kortet.

Har du frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter, eller vill att vi raderar dina personuppgifter vänligen kontakta:  avreg@chalmerskonferens.se

Om du anser att vi missbrukar/missbrukat dina personuppgifter så kontakta Datainspektionen. Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.

Behöver du spärra ditt kort eller har du några frågor, kontakta oss på support@chalmerskonferens.se.

newslatter