Priser (ordinarie/gästkort/kårkortspris):
Vegan: 95/85/70 kr
Fisk: 95/85/70 kr
Kött: 95/85/70 kr
Sallad: 95/85/70 kr
I L´s Express serveras samma lunch som L´s Kitchen
Priser: Ordinarie 85 kr/Gästkort 75 kr/Kårkort 65 kr Inga menyer tillgängliga
Priser:
Fångst: 145 kr
Kött: 145 kr
Veggie: 145 kr
Samtliga vid bordet: 145 kr
Sött: 25 kr
Inga menyer tillgängliga
Priser (ordinarie/gästkort/kårkortspris):
Express: 50/50/45 kr
Vegan: 50/50/45 kr
Inga menyer tillgängliga