Besök oss säkert under Covid-19

Så här agerar vi för att säkerställa Er trygghet när ni besöker oss i våra möteslokaler eller i våra restauranger & caféer.

Vår målsättning är att hålla öppet som vanligt och skapa trygga förhållande för våra gäster och personal. De försiktighetsåtgärder vi vidtagit behövs, inte bara för att trygga er som besöker oss och vår personal, utan även för att vårt samhälle ska vara skyddat i alla aspekter.

Generellt följer vi alltid rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och de riktlinjer som sätts agerar vi efter i realtid. Som medlem i besöksnäringens branschorgan Visita är vi även ”Safe to Visit” då vi följer de riktlinjer man specifikt tagit fram för konferens och restaurangbesök.

För mötesarrangörer som inte vill genomföra sitt möte fysiskt hjälper vi till att digitalisera hela eller delar av mötet. För er som har ett behov att träffas ser vi till att hjälpa till att trygga alla deltagare på ett flertal sätt.

Gäster i våra restauranger har alltid möjlighet att köpa med sig maten som ”take-away”. Sitter du ner i våra restauranger garanterar vi dig att vi har glest nog mellan borden för att säkerställa lämplig distans.  Vi tillåter ingen sittning i bardiskar och markerar tydligt med skyltar och golvmarkeringar vid kösituationer.

Hos oss kan du dessutom alltid förvänta dig:

- Tydlig skyltning och markeringar för att underlätta och påminna gäster. 

- Handsprit lättillgängligt samt möjlighet till handtvätt. 

- Förtäring serverad på ett hygienmässigt och säkert sätt. 

- Frekvent städning av allmänna utrymmen. 

- Välutbildad personal gällande hygien och säkerhet. 

Vi förväntar oss av dig som gäst eller besökare att du stannar hemma vid minsta symptom eller avlägsnar dig om symptom uppstår under tiden du är i våra lokaler. Det samma gäller för all vår personal.

 

För mer information angående riktlinjer, åtgärder och regler se Visitas hemsida.

 

LINDHOLMEN
För aktuella öppettider Lindholmen - Se här.

JOHANNEBERG
För aktuella öppettider Johanneberg – Se här.

 

newslatter