Chalmers konferens och restauranger är nu en del av “Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Genom att vara en del av Klimat 2030 vill vi bidra till omställningen till en klimatsmart region.

Vårt åtagande i Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om: Chalmers Konferens & Restauranger verkar för en fossilfri framtid. Genom utbildning och i samverkan med Chalmers Tekniska Högskola så ska vårt miljöledningssystem vara i framkant. Vi har ambitionen att fortsatt bidra med innovativa och hållbara lösningar till vår bransch som skapar ringar på vattnet. Vi konkretiserar och förverkligar våra ambitioner genom vår miljöpolicy, rutiner för inköp, avfall och återvinning samt via våra Gröna Möten.

Genom att beräkna och kommunicera klimatpåverkan på våra menyer till våra gäster möjliggör vi beteendeförändringar bland både personal och gäster. Detta skapar en unik symbios där personal och gäster arbetar tillsammans med att minska sina utsläpp.

Läs mer om Klimat 2030 här.

Gallery
newslatter