CSR

Europaparlamentet godkände i mars en ny lag som förbjuder plastprodukter för engångsbruk i EU från och med 2021. Det gäller bland annat tallrikar, bestick, bomullspinnar och snabbmatsförpackningar. Enligt EU-kommissionen är mer än 80 procent av det marina skräpet i våra vatten plast. De produkter som omfattas av den nya lagstiftningen utgör omkring 70 procent av allt marint avfall.

Beslutet är en blandning av förbud, minskning, ny märkning samt informationsåtgärder. Syftet är att förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på miljön.

Chalmers konferens och restauranger tar med detta direktiv nästa steg i sitt hållbarhetsarbete. Vi kommer stegvis fasa ut engångsmaterial av fossilbaserad plast i vår verksamhet till 2021.

Första steget sker under augusti då alla engångsartiklar som serveras till varm mat i våra expressrestauranger byts ut mot fossilfria material. Detta sker i alla enheter där vi serverar varm mat som Take Away. De nya engångsartiklarna är fossilfria och biologiskt nedbrytbara.

För att minska användandet av speciellt engångsbestick kommer det ges möjlighet att köpa en så kallad ”spork” på varje enhet. Dessa är bestick som kan återanvändas, är tillverkad av fossilfri plast och biologiskt nedbrytbara.

Gallery
newslatter