CSR

Europaparlamentet godkände i mars en ny lag som förbjuder plastprodukter för engångsbruk i EU från och med 2021. Det gäller bland annat tallrikar, bestick, bomullspinnar och snabbmatsförpackningar. Enligt EU-kommissionen är mer än 80 procent av det marina skräpet i våra vatten plast. De produkter som omfattas av den nya lagstiftningen utgör omkring 70 procent av […]

newslatter